Shakespeare in Love

VIOLA
Your Majesty.

QUEEN
Stand up straight, girl.

QUEEN (CONT'D)
I have seen you. You are the one who
comes to all the plays--at Whitehall,
at Richmond.

VIOLA
(agreeing)
Your Majesty.

QUEEN
What do you love so much?

VIOLA
Your Majesty

QUEEN
Speak out! I know who I am. Do you
love stories of kings and queens?
Feats of arms? Or is it courtly love?

VIOLA
I love theatre. To have stories acted
for me by a company of fellows is
indeed

QUEEN
(interrupting)
They are not acted for you, they are
acted for me.

VIOLA remains silent, in apology.

WILL is watching and listening. He has never seen the QUEEN
so close. He is fascinated.

QUEEN (CONT'D)
And--?

VIOLA
And I love poetry above all.

QUEEN
Above Lord Wessex?

She looks over VIOLA'S shoulder and VIOLA realises WESSEX
has moved up behind her. WESSEX bows.

QUEEN (CONT'D)
(to WESSEX)
My Lord--when you cannot find your wife
you had better look for her at the
playhouse.

QUEEN (CONT'D)
But playwrights teach nothing about
love, they make it pretty, they make
it comical, or they make it lust. They
cannot make it true.

VIOLA
(blurts)
Oh, but they can!

I mean...Your Majesty, they do not, they
have not, but I believe there is one
who can

WESSEX
Lady Viola is...young in the world. Your
Majesty is wise in it
.
Nature and truth are the very enemies
of playacting. I'll wager my fortune.

QUEEN
I thought you were here because you
had none
.

QUEEN (CONT'D)
(by way of dismissing him)
Well, no one will take your wager, it
seems.

WILL
Fifty pounds!

Shock and horror. QUEEN ELIZABETH is the only person
amused.

QUEEN
Fifty pounds! A very worthy sum on a
very worthy question. Can a play show
us the very truth and nature of love?
I bear witness to the wager, and will
be the judge of it as occasion arises.
I have not seen anything to settle it
yet.
So--the fireworks will be soothing
after the excitements of Lady Viola's
audience.
(and now she is next to
WESSEX who is bowing low.
Intimately to him)
Have her then, but you are a lordly
fool
. She has been plucked since I saw
her last, and not by you. It takes a
woman to know it
.


VOCABULARY:


above all - przede wszystkim, ponad wszystko

amused - rozbawiony

as occasion arises - kiedy pojawi się okazja

to blurt - powiedzieć coś impulsywnie, nie hamując się, wybuchnąć, wygadać się (e.g. He blurted out our secret)

courtly love - wytworna miłość

feats of arms - bohaterskie czyny (na wojnie)

fireworks - sztuczne ognie

I bear witness to the wager - Zaświadczam, że zakład został zawarty

I thought you were here because you had none - Sądziłam, że jesteś tu, ponieważ go nie masz (domyślnie: majątku)

I'll wager my fortune - Założę się o cały majątek

in apology - w ramach przeprosin

It takes a woman to know it - Kobieta potrafi to zauważyć, Trzeba być kobietą, aby to dostrzec

lordly fool - zarozumiały, wielkopański głupiec

lust - żądza, pożądanie, pragnienie

playacting - aktorstwo, granie w sztuce teatralnej

playhouse - tu: teatr

playwright - sytuka teatralna

to pluck - dosł: zerwać (np. Kwiat), tu chodzi o utratę dziewictwa

to settle sth - tu: ustalić, uregulować,

soothing - uspakajający, łagodzący, wyciszający

to speak out - mówić śmiało, wyrażać własną opinię

to take sb’s wager - przyjmować zakład

Your Majesty is wise in it - Wasza Królewska Wysokość ma doświadczenie w tych sprawach, zna się na tym
GRAMMAR:


the very truth and nature of love - najprawdziwsza natura miłości
the very enemies - najwięksi wrogowie

Słowo “very” służy do wzmacniania przymiotników (tłumaczymy je wtedy jako “bardzo”), ale można za jego pomocą wzmocnić także znaczenie niektórych rzeczowników.

Np.
At the very beginning – na samym początku
The very core of reality – samo sedno rzeczywistości
Till the very end – do samego końca
The very essence of poetry – prawdziwa istota poezji
At the very bottom of my heart – na samym dnie mojego serca
The very day – ten właśnie dzień


TEST

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Klasyka literatury z ćwiczeniami i słowniczkiem

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Czytelnia - treści losowe

Loading ...