Make sb. do sth.

make sb do sth
make sb do sth
Make/get/have sb (to) do sth
Czasowniki “make”, “have”, “get” oznaczają “skłonić, namówić, zmusić, sprawić, by ktoś coś zrobił”. Zauważ, że po “get” występuje bezokolicznik z “to”, a po “make” i “have” bez “to”!

I got him to do it.
Zmusiłam go, by to zrobił.

I made the pupil read the poem.
Poprosiłem ucznia, by przeczytał wiersz.

Have the next patient come in now please, nurse.
Proszę wprowadzić następnego pacjenta, siostro.

He wanted a job to do, so I had him paint the kitchen.
Chciał pracy, więc dałem mu kuchnię do malowania.

Porównaj: Have/get sth done.

Kiedy po “make” mamy przedmiot i czasownik, używamy bezokolicznuka bez “to”:
I made her cry.
Doprowadziłem ją do płaczu.

I can’t make the TV work.
Nie umiem włączyć telewizora.

Jednak w stronie biernej używamy bezokolicznika z “to”:
She was made to repeat all the story.
Kazano jej powtórzyć całą historię.

Test

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Loading ...