Who, Whose, Which

Use of English - Who, Whose,Which

Use of English - Who, Whose,Which

 

Uczysz się do matury albo egzaminu językowego?
Wielki zbiór ćwiczeń z języka angielskiego ułatwi ci utrwalanie słownictwa i gramatyki.
Sprawdź teraz >>


Who, which, whose, etc.


Słówka who, whom, which, whose, of which, that, służą do łączenia zdań pojedynczych w zdania złożone. Porównaj w języku polskim:
Spotkałem dziewczynę. Tę dziewczynę bardzo lubię. Spotkałem dziewczynę, którą bardzo lubię.

„Who” używamy w odniesieniu do osób:
People who help are always welcome.
Ludzie, którzy pomagają, są zawsze mile widzialni.

John, who is my friend, is also the best student in our school.
John, który jest moim przyjacielem, jest także najlepszym uczniem w naszej szkole.

Jeśli spójnik „który” jest w innym przypadku niż mianownik (którego, którym), używamy „whom”:
The boy whom you met yesterday is a friend of mine.-
Chłopiec, którego spotkałeś wczoraj, jest moim przyjacielem.

The candidate of whom you thought is worth discussing.
Kandydat, o którym pan myślał, jest wart przedyskutowania.

W języku potocznym „whom” zastępuje „who”, ale na egzaminie, szczególnie TOEFL, należy zawsze używać „whom” w odpowiednim miejscu.


W stosunku do rzeczy (w dowolnym przypadku) używamy „which”:
The juice which you bought is delightful.
Sok, który kupiłaś, jest pyszny.

He gave up smoking, which was a real success.
Rzucił palenie, co było wielkim sukcesem.

„Whose” używamy w stosunku do osób i rzeczy, mówiąc o posiadaniu:
My teacher, whose lectures I like very much, is also a real friend.
Mój nauczyciel, którego wykłady bardzo lubię, jest także prawdziwym przyjacielem.

All the computers in our company whose CPU’s are slower than Pentium should be replaced.
Wszystkie komputery w naszej firmie, których procesory są wolniejsze niż Pentium, powinny być wymienione.

W stosunku do rzeczy „whose” może być zastąpione przez „of which”:
All the computers in our company CPU’s of which are slower than Pentium should be replaced.
Wszystkie komputery w naszej firmie, których procesory są wolniejsze niż Pentium, powinny być wymienione.

Niekiedy możemy pominąć spójnik „whom” lub „which”, np.:
The people (whom) you met yesterday are my family.
Ludzie, których wczoraj spotkałeś, to moja rodzina.

The car (which) you sold was all right.
Samochód, który sprzedałeś, był w porządku.

W takich zdaniach zaimek nie jest podmiotem, a wtrącenie określa kogo mamy na myśli, ponieważ podmiot nie jest precyzyjny – właśnie ci ludzie, których wczoraj spotkałeś (a nie ci na ulicy), właśnie ten samochód, który sprzedałeś (a nie ten w salonie). Takie zdania nazywamy definiującymi (defining clauses). Nie stawiamy w nich przecinków oddzielających wtrącenie.

Zauważ, że nie można pominąć zaimka „whose”:
The man whose car broke down is there.
Ten mężczyzna, którego samochód się zepsuł, jest tam.

W zasadzie nie można pomijać też zaimka „who”, ponieważ jest on podmiotem:
The man who came to see you is waiting in your room.
Mężczyzna, który przyszedł cię zobaczyć, czeka w twoim pokoju.

Można go pominąć, jeśli jest używany, niepoprawnie z formalnego punktu widzenia, w dopełnieniu:
The people (who) you met yesterday are my family.
Ludzie, których wczoraj spotkałeś, to moja rodzina.

Uczysz się do matury albo egzaminu językowego?
Wielki zbiór ćwiczeń z języka angielskiego ułatwi ci utrwalanie słownictwa i gramatyki.
Sprawdź teraz >>

W zdaniach definiujących zamiast „who”, i „which” można użyć „that”:
People that help are always welcome.
Ludzie, którzy pomagają, są zawsze mile widziani.

The table that stands in the corner is white.
Stół, który stoi w kącie, jest biały.

W zdaniach, w których wtrącenie zawiera informację dodatkową, a nie dookreślającą podmiot, w odróżnieniu od zdań definiujących używamy przecinków i nie możemy pominąć zaimka. Takie zdania nazywamy niedefiniującymi (non-defining clauses):
My father, who used to have black hair, is completely bold now.
Mój ojciec, który kiedyś miał czarne włosy, teraz jest zupełnie łysy.

My house, which you saw yesterday, is going to be renovated.
Mój dom, który widziałeś wczoraj, będzie remontowany.

John, who is my friend, is also the best student in our school.
John, który jest moim przyjacielem, jest także najlepszym uczniem w naszej szkole.

The president, who has just returned from the USA, is now in Warsaw.
Prezydent, który właśnie wrócił z USA, jest teraz w Warszawie.

Ćwiczenie:

1. She's the woman (....) you about.
a) who told
b) that told
c) I told
d) which I told

2. Lake Superior, (....), borders on the United States and Canada.
a) in the world is the largest lake
b) which is the largest lake in the world
c) is the largest lake in the world
d) it is the largest lake in the world

3. Johnny Carsen, (....) late night TV program is watched by millions of insomniacs in the United States, has been on the air for over twenty years.
a) whose
b) who has a
c) which is a
d) however his

4. Mount Vernon, (....), has recently been restored to its original colours.
a) the place that lived in George Washington
b) George Washington lived there
c) it was where George Washington lived
d) where George Washington lived

5.The woman, (....) case was described in the article, died a few days ago.
a) whose
b) whom
c) that
d) who

6.The doctor gave me a shot, (....) was fairly painful.
a) what
b) which
c) that
d) so

7. The painter (....) works you're looking at died a hundred years ago.
a) who
b) which
c) whose
d) whom

8. It was on the 1st September 1939 (....) the Second World War broke out.
a) that
b) where
c) what
d) when

9. This is (....) we stopped to meet our friends.
a) which
b) where
c) that
d) in

10. Asthma is a lung disease (....).
a) which makes difficult to breathe
b) which makes it difficult breathing
c) which makes it difficult to breathe
d) which makes difficult breathing
Odpowiedzi:
1. c
2. b
3. a
4. d
5. a
6. b
7. c
8. d
9. b
10. c

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Egzaminy - treści losowe

Loading ...