MRUGANIE WINK czy BLINK

Słowa „wink” i „blink” odnoszą się do mrugania oczami (czyli ich szybkiego zamykania i otwierania). Z tego względu są często uznawane przez Polaków za synonimiczne. Istnieje jednak między nimi ważna różnica. Czasownik „blink” opisuje mruganie jako odruch ludzkiego organizmu (niezależny od woli mrugającego).

(1) I would like to see how long they can look at each other without blinking.
Chciałbym zobaczyć, jak długo oni mogą patrzeć na siebie bez mrugania oczami.

Czasownik „blink” występuje w trzech różnych konstrukcjach składniowych: dwóch, w których podmiotem zdania jest mrugający (w tym jednej z dopełnieniem „eyes” ‘oczy’, a drugiej bez żadnego dopełnienia), oraz jednej, w której podmiotem są oczy. Ilustrują je poniższe przykłady:

(2) My aunt blinked because of the bright sunlight.
Moja ciotka mrugała oczami z powodu jasnego światła słonecznego.
(3) Try not to blink because I want to take a photo.
Spróbuj nie mrugać oczami, bo chcę zrobić zdjęcie.
(4) My mother’s eyes blinked several times and a tear rolled down her cheek.
Oczy mojej matki zamrugały kilkakrotnie i łza spłynęła po jej policzku.

Z kolei słowo „wink” dotyczy celowego mrugnięcia okiem (czyli tzw. puszczenia oka), zazwyczaj będącego pewnym sygnałem dla kogoś innego (np. zwróceniem uwagi, pozdrowieniem, żartem). Często po „wink” następuje przyimek „at” odpowiadający polskiemu ‘do’:

(5) Stop winking at me! I don’t like your stupid jokes.
Przestań puszczać do mnie oko! Nie lubię twoich głupich żartów.

Słowa „wink” i „blink” mogą pełnić funkcję rzeczowników, odnosząc się odpowiednio do celowego i odruchowego mrugnięcia okiem, przy czym „blink” występuje jako rzeczownik głównie w stałych wyrażeniach.

(6) Having said that, she gave me a wink.
Powiedziawszy to, puściła do mnie oko.

Omawiane słowa występują w pewnych utartych sformułowaniach i nie powinny być w nich używane wymiennie. Dobrym przykładem jest wyrażenie „in the blink of an eye” ‘w okamgnieniu, w bardzo krótkim czasie’, w którym nie można zastąpić rzeczownika „blink” rzeczownikiem „wink”:

(8a) My last stay in Detroit passed in the blink of an eye.
Mój ostatni pobyt w Detroit minął w okamgnieniu.
(8b) *My last stay in Detroit seemed just a wink of an eye.

Słowa „wink” i „blink” nie różnią się natomiast znaczeniem w odniesieniu do światła i opisują migotanie:

(9) The Queen of England saw dozens of lights blinking on the horizon.
Królowa Anglii zobaczyła mnóstwo świateł migoczących na horyzoncie.
(10) The diamonds were winking in the sun.
Diamenty migotały w słońcu.

Nie masz uprawnień do komentowania

JezykiObce.pl

Wszystko do nauki języków

Informacja

Komunikat dla użytkowników:

Od dnia 7.01.2019 zaprzestaliśmy codziennego wysyłania listy słówek.

Gramatyka - treści losowe

Zaloguj się lub zarejestruj aby skorzystać ze wszystkich funkcji portalu.

Główna Gramatyka Zagadnienia gramatyczne MRUGANIE WINK czy BLINK
Loading ...